Centrul media

În acest Centru media puteţi găsi cele mai recente ştiri, evenimente, publicaţii, filme și resurse de la Lumos, care reflectă numeroasele domenii ale activităţii noastre, în efortul de a pune capăt practicii sistematice și dăunătoare de instituționalizare a copiilor.

Ultimele noutăți

Anul de studii 2017-2018 a început cu o noutate pentru studenţii de la facultățile cu profil pedagogic din ţară. Unitatea de curs „Educaţie incluzivă”, principalul modul de formare iniţială în

read more
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×