Centrul media

În această secţiune puteţi citi publicaţii corporative, literatură de specialitate și rapoarte ale Lumos, inclusiv documente relevante și interesante de la alte organizaţii care, la fel, activează pentru a pune capăt instituţionalizării copiilor în lume.

Publicaţii

Evaluarea strategică a sistemului de protecție a copiilor în Republica Moldova

Raport
Date Published: 30/04/2015

Evaluarea strategică a fost organizată de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi coordonată de un comitet interministerial, format din reprezentanţi ai tuturor ministerelor, care au instituţii rezidenţiale în subordine: Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Lumos a făcut parte din comitetul de coordonare şi a asistat întregul proces de evaluare strategică.

Evaluarea a cuprins instituţiile de îngrijire rezidenţială a copilului din subordinea ministerelor; de asemenea, pentru a obţine o imagine de ansamblu referitoare la situaţia copilului în Republica Moldova şi serviciile prestate, evaluarea a fost extinsă şi asupra serviciilor existente în domeniile sănătăţii, educaţiei şi protecţiei sociale.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×