Centrul media

Citiţi mai jos ultimele noastre anunţuri și comunicate de presă.

Ultimele noutăți

Copiilor din Moldova le va fi asigurat un mediu protector, lipsit de violenţă şi neglijare

08/05/2015

Implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020 va asigura tuturor copiilor din Republica Moldova un mediu protector şi sigur, atât în familie, cât şi în societate – aceasta este una din concluziile Atelierului de lucru privind elaborarea Planului de acțiuni a Strategiei, organizat în perioada 6-8 mai la Chișinău. Planul de Acțiuni reiese din necesităţile copiilor şi familiilor, fiind axat pe combaterea fenomenelor care afectează copiii.

Participanţii la atelier, specialişti din cadrul ministerelor, organizaţiilor internaţionale şi nonguvernamentale, au abordat mai multe domenii importante privind dezvoltarea serviciilor adresate copiilor şi familiilor vulnerabile, completarea cadrului legislativ şi normativ, consolidarea capacităţilor resurselor umane din sistemul de protecţie a drepturilor copilului.

La elaborarea Planului de acţiuni, a fost pus un accent deosebit pe activităţi ce vor ajuta copiii şi familiile să recunoască situaţiile de abuz, violenţă şi neglijare a copilului, dar şi să fie informaţi despre serviciile la care pot apela în caz de încălcare a drepturilor copilului. A fost propusă crearea unei platforme de suport informațional pentru copiii ai căror părinți sunt plecați peste hotare, ce reprezintă unul dintre grupurile de copii expuşi riscurilor sporite.

Pentru a preveni abandonul copiilor, dar şi cazurile de abuz şi violenţă faţă de copii, vor fi create şi dezvoltate, la nivel comunitar sau regional, servicii de asistenţă psihosocială pentru familii, centre maternale pentru cuplul mamă-copil, centre de sănătate prietenoase tinerilor, precum şi servicii de asistenţă psihosocială a copiilor victime ale abuzului şi neglijării. De asemenea, vor fi elaborate şi puse în practică programe naţionale privind dezvoltarea abilităţilor parentale pentru a promova practicile nonviolente de educație a copiilor.

Partenerii implicaţi în procesul de elaborare a Planului de acțiuni s-au arătat convinşi că prin implementarea eficientă şi responsabilă a Strategiei pentru protecţia copilului se va reduce numărul copiilor ce sunt crescuţi în afara familiei, iar violenţa, neglijarea şi exploatarea copiilor vor fi eliminate din societate.

Atelierul de lucru a fost organizat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în parteneriat cu UNICEF Moldova şi Fundaţia Lumos. La atelier au participat circa 60 de specialişti din cadrul ministerelor ce au atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului, experţi din cadrul organizaţiilor internaţionale şi nonguvernamentale, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale.

Acest atelier este continuarea procesului de planificare strategică ce vizează Strategia pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020. Procesul a început în luna iulie a anului trecut, când Lumos şi alţi parteneri au colaborat pentru a elabora un nou plan privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului, în baza rezultatelor evaluării strategice a sistemului de protecţie a copiilor, realizate de ministerele responsabile de acest domeniu, cu suportul Lumos.

Organizaţia Lumos apreciază faptul că autorităţile din Republica Moldova şi societatea civilă şi-au conjugat experienţa şi cunoştinţele privind protecţia drepturilor copilului şi este mândră că a contribuit la acest proces important, care va îmbunătăţi viitorul copiilor.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×