Centrul media

Citiţi mai jos ultimele noastre anunţuri și comunicate de presă.

Ultimele noutăți

Practicile de succes privind educaţia incluzivă se extind în Republica Moldova

23/02/2016
În data de 17 februarie, Lumos Moldova a organizat două vizite de studiu în două licee din raionul Florești, pentru a discuta despre practicile de succes privind educația incluzivă în raion.
 
Vizitele de studiu în Liceul Teoretic „M. Costin” din Floreşti şi Liceul Teoretic „M. Eminescu” din Ghindeşti au fost realizate în cadrul Proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”, finanțat din Grantul oferit de Guvernul Japoniei, administrat de Banca Mondială, gestionat de Fondul de Investiții Sociale din Moldova şi implementat de Lumos Moldova. 
 
La aceste vizite au participat manageri şcolari, cadre didactice, cadre didactice de sprijin şi psihologi şcolari din raioanele Drochia, Râşcani, Glodeni, Orhei, Teleneşti, Ungheni şi Sângerei.
 
Progresele înregistrate de raionul Floreşti se referă la diversificarea serviciilor de suport educaţional acordate copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, colaborarea eficientă şi consolidarea capacităţilor tuturor specialiştilor implicaţi în dezvoltarea educaţiei incluzive.
 
Participanţii la vizitele de studiu au avut posibilitatea să urmărească şi să pună în discuţie modul de organizare a asistenţei individualizate a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale atât în clasă, cât şi în cadrul Centrului de Resurse pentru Educaţia Incluzivă. De asemenea, participanţii au preluat de la colegii lor din raionul Floreşti noi practici de consolidare a parteneriatului şcoală – familie – comunitate, care contribuie la succesele tuturor copiilor.
 
Prezentă la eveniment, Virginia Rusnac, director al Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică, structură subordonată Ministerului Educaţiei, a menţionat că practicile de succes privind educaţia incluzivă trebuie promovate în şcoli şi comunităţi, pentru a asigura schimbul de experienţă şi sporirea calităţii educaţiei pentru toţi copiii. 
 
„Fiecare copil, inclusiv cu dizabilităţi severe, este în drept să fie acceptat şi sprijinit în şcoala generală şi să se bucure de şansa de a progresa”, a declarat Virginia Rusnac în cadrul vizitei de studiu.
 
Conform cadrelor didactice din cele două  licee, reuşita şcolară bună, dezvoltarea noilor abilităţi şi competenţe, sprijinul reciproc dintre elevi şi participarea în activităţile şcolare şi extraşcolare sunt doar câteva dintre rezultatele pozitive ale incluziunii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul general. 
 
În context, datele Direcţiei Educaţie Floreşti arată că circa 40% din şcolile din raionul Florești dispun de Centre de Resurse pentru Educaţia Incluzivă, unde peste 470 de copii cu cerinţe educaţionale speciale beneficiază de asistenţă şi suport calificat. Totodată, circa 2000 de specialişti din sistemul de învăţământ şi din administraţia publică locală au participat la diverse seminare, ateliere şi mese rotunde privind incluziunea şcolară a copiilor.
 
Vizite de studiu similare vor fi organizate şi în două instituţii de învăţământ general din raionul Ialoveni, cu participarea managerilor şcolari şi a cadrelor didactice din raioanele Hânceşti, Nisporeni, Orhei, Leova, Ştefan Vodă, Străşeni, Cimişlia şi UTA Găgăuzia.
 
****
 
Proiectul „Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” are scopul de a demonstra, prin activități de pilotare, că autoritățile publice locale pot implementa cu succes politicile naționale care promovează incluziunea copiilor cu dizabilități în școlile generale.
 
Acest scop va fi atins prin: planificarea la nivel local privind aplicarea politicilor naționale de incluziune a copiilor cu dizabilități, implementarea unor sub-proiecte pilot demonstrative privind adaptarea școlilor generale, îmbunătățirea mediului de învățare pentru copiii cu dizabilități și cei cu cerințe educaționale speciale din școlile-pilot, sporirea participării copiilor de vârstă școlară cu dizabilități la procesul educațional, instruirea cadrelor didactice și a părinților, reducerea ponderii persoanelor care consideră că copiii cu dizabilități nu trebuie să învețe în școli generale și grădinițe.
 
În perioada august 2014 – august 2015, autoritățile publice locale din 24 de raioane au beneficiat de sprijin în elaborarea/actualizarea planurilor de implementare a Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020. În perioada noiembrie 2015 – iulie 2016, Lumos Moldova va oferi servicii de consultanță privind asistența tehnică în dezvoltarea modulelor de instruire şi instruirea cadrelor didactice pentru a sprijini şi învăţa copiii cu dizabilităţi în şcoala generală.
 
Valoarea totală a grantului nerambursabil oferit de Guvernul Japoniei pentru Republica Moldova constituie 2,86 milioane de dolari SUA. Douăzeci de comunităţi cu şcoli de circumscripţie vor beneficia de finanţări pentru a crea condiţii care ar satisface nevoile copiilor cu dizabilităţi, adică rampe de acces, mobilier special, adaptarea blocurilor sanitare, instalarea balustradelor.
 
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×