Centrul media

Citiţi mai jos ultimele noastre anunţuri și comunicate de presă.

Ultimele noutăți

Educaţia incluzivă rămâne prioritară pentru sistemul de învăţământ din Moldova

19/11/2013
Conferinţa internaţională „Educaţia incluzivă: realităţi şi perspective de dezvoltare în Republica Moldova”, organizată de către Ministerul Educației și Lumos Foundation din Marea Britanie, a reunit experţi internaţionali de la UNICEF, experţi din cadrul Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Finanţelor, Băncii Mondiale, angajaţi ai sistemului de învăţământ, reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi organizaţiilor neguvernamentale.
 
Timp de două zile, între 14 şi 15 noiembrie, profesioniştii din domeniul educaţiei au participat la sesiuni plenare, ateliere şi dezbateri, în cadrul cărora au fost prezentate cele mai importante realizări în dezvoltarea educației incluzive în Republica Moldova. Evenimentul a fost anticipat de inaugurarea, la 13 noiembrie, a 2 centre de resurse pentru educaţia incluzivă în satele Costeşti şi Puhoi din raionul Ialoveni. Centrele de resurse fac parte din şcoala generală şi sunt deschise tuturor copiilor din comunitatea şcolară, oferind diverse servicii care contribuie la dezvoltarea personalităţii elevilor.
 
Cei 200 de participanţi la conferinţă au avut posibilitatea să cunoască tendinţele actuale în domeniul educaţiei incluzive, mecanismele de promovare şi protecţie a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi instrumentele de asigurare financiară a dezvoltării educaţiei incluzive.
 
Experienţa raioanelor Ialoveni şi Floreşti în procesul de reformare a instituţiilor rezidenţiale şi incluziune şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale a fost prezentată prin prisma structurilor şi serviciilor de suport, create de către autorităţile locale cu suportul Lumos. Toţi copiii care au părăsit instituţiile rezidenţiale din Mărculeşti, Napadova şi Ialoveni, reorganizate pe parcursul anilor 2012-2013, au revenit în familiile lor sau au fost plasaţi în servicii substitutive familiei şi frecventează şcolile comunitare, alături de semeni.
 
Pentru a asigura succesul incluziunii a peste 570 de copii cu cerinţe educaţionale speciale, în cadrul şcolilor generale cu practici incluzive au fost create comisii multidisciplinare intraşcolare, echipe care elaborează şi implementează planuri educaţionale individualizate, centre de resurse pentru educaţia incluzivă, grupe de meditaţii. Copiii care întâmpină dificultăţi la învăţare sunt asistaţi de cadrele didactice de sprijin şi specialiştii Serviciului de asistenţă psihopedagogică. Toate aceste schimbări au un impact pozitiv asupra copiilor, care devin mai sociabili, mai încrezuţi în forţele proprii şi mai motivaţi să înveţe. Şcolile devin mai deschise, mai prietenoase şi promovează o cultură incluzivă în rândul cadrelor didactice şi elevilor.
 
Conferinţa a adus în atenţia participanţilor modelul de educaţie incluzivă aplicat în cele două raioane de către Lumos Foundation Moldova, precum şi rezultatele evaluării la mijloc de termen a Proiectului „Dezvoltarea şi promovarea educaţiei incluzive”. Julia Hayes, expertul internaţional care a realizat evaluarea, a constatat că modelul implementat de Lumos este eficient, că activităţile realizate în cadrul proiectului sunt relevante pentru cadre didactice, elevi şi părinţi, şi că acestea au condus la incluziunea cu succes a copiilor. 
 
Printre recomandările înaintate de expert se numără dezvoltarea unui plan naţional privind formarea în domeniul educaţiei incluzive care să cuprindă toate cadrele didactice, crearea unei reţele de suport pentru cadrele didactice implicate în educaţia incluzivă, precum şi abilitarea şi încurajarea participării copiilor şi familiilor lor în procesul educaţional incluziv.
 
Perspectivele de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova au fost formulate de către un grup de elevi, reprezentanţi ai copiilor din raioanele Ialoveni şi Floreşti, precum şi de către toţi participanţii la conferinţa internaţională, care au adoptat o Declaraţie. În viziunea copiilor, educaţia incluzivă înseamnă schimbarea atitudinilor şi crearea condiţiilor necesare pentru ca toţi copiii să înveţe împreună, indiferent dacă au sau nu dizabilităţi. Prin Declaraţia adoptată la 15 noiembrie, participanţii s-au angajat să susţină dezvoltarea în continuare a educaţiei incluzive, să extindă parteneriatele trans-sectoriale în acest proces şi să asigure eficienţa mecanismelor de finanţare, capabile să răspundă necesităţilor specifice ale fiecărui copil inclus în învăţământul general.
 
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×