Centrul media

Citiţi mai jos ultimele noastre anunţuri și comunicate de presă.

Ultimele noutăți

Lumos salută includerea familiilor în planul Naţiunilor Unite privind dezvoltarea globală

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă vor impulsiona transformarea vieţilor a 8 milioane de copii din instituţiile rezidenţiale. 17/08/2015
Lumos, organizaţia internaţională dedicată copiilor, înfiinţată de J.K. Rowling, a salutat recent noile Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), valabile pentru următorii 15 ani, înaintate statelor membre ale Naţiunilor Unite. Lumos apreciază, în special, includerea familiilor în documentul privind ODD, astfel fiind recunoscut rolul important al „coeziunii dintre comunităţi şi familii” pentru a-i împuternici pe copii şi tineri să-şi realizeze drepturile.
 
Cele 17 ODD, care formează agenda comună privind dezvoltarea durabilă, vor fi puse la vot de către Adunarea Generală a ONU în septembrie anul curent. Acestea constituie un plan de acţiuni fără precedent al Naţiunilor Unite, care va stabili priorităţi pentru toate ţările şi va influenţa direct modul în care vor fi cheltuite miliarde de dolari – pentru oameni, planetă şi prosperitate globală, oferind garanţia că procesele de dezvoltare „nu vor uita şi nici lăsa pe nimeni în urmă”.
 
Pentru Lumos şi alte organizaţii, ce activează pentru a stopa instituţionalizarea a cel puţin opt milioane de copii săraci şi marginalizaţi care trăiesc în instituţii rezidenţiale în întreaga lume, includerea referinţelor la familii în documentul privind ODD reprezintă un pas semnificativ. Acest fapt poate fi valorificat pentru a sprijini argumentul că educarea şi creşterea copiilor în familie trebuie să fie întotdeauna o prioritate de dezvoltare şi va oferi Lumos şi altor organizaţii baza pentru a monitoriza progresele statelor în atingerea scopurilor ce vizează copiii, prevăzute de ODD.
 
Conţinutul documentului „Transformăm lumea noastră: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă” este rezultatul a trei ani de discuţii intense. Ban Ki-moon, Secretar General al ONU, a îndemnat statele lumii, într-o conferinţă de presă din săptămâna trecută, să promoveze procesele de dezvoltare care să asigure că toţi adulţii şi copiii „trăiesc o viaţă demnă, fără sărăcie, foame şi inegalitate, aşa încât bărbaţii şi femeile, fetiţele şi băieţii deopotrivă să aibă posibilitatea de a-şi dezvolta potenţialul la maxim”.
 
Primele versiuni ale documentului privind ODD şi notele introductive nu au reuşit să menţioneze importanţa familiei pentru copii, fapt ce a determinat apariţia îngrijorărilor că acei copii care trăiesc în afara mediului familial, inclusiv copiii aflaţi în îngrijire rezidenţială, vor fi într-adevăr „lăsaţi în urmă”. Lumos, organizaţie dedicată să stopeze instituţionalizarea copiilor la nivel global până în anul 2050, a făcut parte dintr-o coaliţie de ONG-uri şi agenţii pentru a revizui şi comenta pe marginea versiunii iniţiale a documentului. Contribuţiei Lumos în acest proces i s-a alăturat J.K. Rowling, fondatoare şi preşedinte al Lumos, care le-a scris ambasadorilor şi reprezentanţilor de rang înalt din cadrul ONU, îndemnându-i să recunoască rolul vital al familiilor în a asigura atingerea obiectivelor privind sănătatea, educaţia, dezvoltarea şi protecţia copiilor.
 
În prezent, în partea introductivă a documentului privind ODD, care va fi înaintat spre aprobare, se subliniază importanţa asigurării drepturilor copiilor şi adulţilor şi se declară angajamentul de a depune eforturi „pentru a le oferi copiilor şi tinerilor un mediu propice pentru realizarea deplină a drepturilor şi capacităţilor lor, ajutând ţările să atingă indicatori demografici mai buni, să aibă şcoli mai sigure şi o mai mare coeziune între comunităţi şi familii”.
 
Sir Roger Singleton, director al Lumos, a spus: „Există dovezi convingătoare că copiii îşi dezvoltă potenţialul la maxim în familii şi nu în instituţii rezidenţiale impersonale. Din acest considerent noi salutăm menţionarea familiilor în planul ONU privind dezvoltarea internaţională. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, îndeosebi, pot însemna un progres semnificativ în ceea ce priveşte identificarea şi abordarea necesităţilor copiilor cu dizabilităţi, care este cel mai numeros grup de copii plasaţi în instituţii rezidenţiale.
 
Faptul că acest document important confirmă că noi trebuie să muncim pentru a le oferi copiilor şi tinerilor un mediu favorabil, care cuprinde comunităţi şi familii unite, este rezultatul unor eforturi mari ale multor persoane şi organizaţii. Noi le suntem recunoscători acestora, precum şi specialiştilor responsabili de elaborarea versiunii finale a documentului”.
 
Sir Roger Singleton a adăugat că următoarea provocare este să promovăm crearea şi aplicarea unor mecanisme clare prin care să evaluăm în mod eficient progresele obţinute în atingerea scopurilor stabilite în documentul privind ODD.
 
Lumos va colabora cu organizaţii partenere pentru a contribui la stabilirea unui set de indicatori-cheie, prin care să fie asigurat un mecanism de colectare a datelor privind copiii care trăiesc în afara mediului familial şi care nu figurează în prezent în statistici sau nu sunt asistaţi în mod adecvat prin programe guvernamentale. Setul final de indicatori-cheie va fi prezentat Comisiei pentru statistică a ONU în luna martie 2016. 
 
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×