Centrul media

Citiţi mai jos ultimele noastre anunţuri și comunicate de presă.

Ultimele noutăți

Tinerii auto-reprezentanţi, susţinuţi de Lumos, promovează mesajul despre incluziune în rândul tinerilor din întreaga lume

Vocea tinerilor, care au trăit în instituţii rezidenţiale, se va face auzită mâine în cadrul unei importante conferinţe internaţionale a tinerilor. 27/10/2015

Şase auto-reprezentanţi sprijiniţi de Lumos – tineri cu şi fără dizabilităţi, având experienţa instituţionalizării – vor participa la cel de-al nouălea Forum Global UNESCO al Tinerilor, organizat la Paris între 26-28 octombrie, în cadrul căruia tinerii activişti din întreaga lume vor pune în discuţie noile Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU. Lumos şi alte ONG-uri au argumentat că copiii care trăiesc în afara familiilor, inclusiv cei plasaţi în instituţii rezidenţiale, trebuie să fie o prioritate de dezvoltare internaţională. 

 
În cadrul unei sesiuni din 28 octombrie, moderată de Lumos împreună cu doi reprezentanţi UNESCO de rang înalt, auto-reprezentanţii veniţi din trei ţări europene vor promova mesajul că succesul dezinstituţionalizării poate fi atins doar prin incluziune şi participare semnificativă în procesul de elaborare a politicilor ce vizează copiii şi tinerii dezavantajaţi şi marginalizaţi.
 
Fiind ghidaţi de îndemnul „Să construim poduri pentru incluziune!”, tinerii din Republica Moldova, Bulgaria şi Republica Cehă îşi vor expune perspectivele lor unice şi stilurile de participare în faţa celorlalţi tineri veniţi din diferite ţări ale lumii. 
 
Auto-reprezentanţii au folosit filme, lucrări artistice, muzică şi alte modalităţi pentru a comunica direct cu factorii de decizie din ţările lor, precum şi în cadrul evenimentelor internaţionale. În timpul prezentării lor de la Forumul Tinerilor, ei vor îndemna publicul să propună elementele necesare pentru incluziune, după care sugestiile propuse vor fi scrise pe cărămizi, din care va fi construit un pod. Scopul auto-reprezentanţilor este să construiască „un pod care să poată contribui la eradicarea sărăciei, să asigure educaţie incluzivă de calitate şi echitabilă, să reducă inegalitatea şi să întemeieze un parteneriat durabil”.
 
Arsen şi Olga din Moldova vor transmite mesaje despre cât este de important ca tinerii să devină cetăţeni activi. Veronika şi Veronika, ambele din Republica Cehă, vor promova ideea că instituţiile rezidenţiale nu trebuie să mai existe în lume. Mihaela şi Veliko din Bulgaria se vor adresa politicienilor cu îndemnul să asculte vocea tinerilor. Veliko, (16 ani), tânăr cu dizabilităţi, ales să facă parte dintr-un grup naţional consultativ al tinerilor din Bulgaria, a menţionat: „Noi participăm la acest eveniment nu doar ca persoane, ci în calitate de vorbitori în numele celor mai vulnerabili – tinerii cu dizabilităţi care au trăit în instituţii rezidenţiale”. Olga, (19 ani), a spus: „Eu sper mult ca participanţii care vor asculta mesajele noastre, reprezentând vocea copiilor şi tinerilor din Moldova, îşi vor schimba viziunile. De asemenea, sper ca ideile noastre să rămână în minţile şi inimile lor, şi ca noi toţi, tânăra generaţie, să ne implicăm în activităţile care contează pentru noi”.
 
Sesiunea va fi deschisă de către profesorul universitar Pat Dolan de la Universitatea Naţională a Irlandei (Galway), care este şi preşedinte UNESCO responsabil de sectorul privind bunăstarea copiilor, tinerilor şi implicarea civică, profesorul universitar Mark Brennan, preşedinte UNESCO responsabil de sectorul privind comunităţile rurale, leadership şi dezvoltarea tinerilor, precum şi Georgette Mulheir, director executiv Lumos.
 
Optzeci de ani de cercetări au arătat că îngrijirea instituţională este dăunătoare pentru dezvoltarea copiilor deoarece îi privează de comunicarea şi interacţiunea strânsă cu adulţii, pe care le-ar primi în familie. Cel puţin opt milioane de copii din întreaga lume trăiesc în instituţii rezidenţiale şi cel puţin 80% dintre aceştia au fost separaţi de părinţii lor. 
 
Lumos a stabilit un parteneriat cu Centrul UNESCO de cercetări privind copilul şi familia din cadrul Universităţii Galway, cu scopul de a obţine o înţelegere mai profundă a cauzelor instituţionalizării şi a soluţiilor pe termen lung. Sesiunea organizată în comun  pentru evenimentul de la Paris – care demonstrează contribuţia esenţială a auto-reprezentanţilor, sprijiniţi de Lumos, în procesul de dezinstituţionalizare – este susţinută prin intermediul unui grant de la organizaţia „The Atlantic Philanthropies”. Grantul a fost oferit pentru realizarea unor activităţi de schimb de cunoştinţe şi diseminare, bazate pe un parteneriat dintre Lumos, Centrul UNESCO de cercetări privind copilul şi familia din cadrul Universităţii Naţionale a Irlandei, Galway, şi Universitatea de Stat din Pennsylvania.
 
În cadrul unei sesiuni separate, la fel în data de 28 octombrie, intitulată „Tinerii cercetători: Apel la empatie şi implicarea tinerei generaţii”, actorul irlandez Cillian Murphy, patron al Centrului UNESCO de cercetări privind copilul şi familia, se va alătura profesorilor universitari Pat Dolan şi Mark Brennan. Actorul va lua parte la o conversaţie cu tinerii participanţi despre „capacitatea filmului şi a cercetărilor de a încuraja empatia şi de a-i împuternici pe tineri să-şi exprime opiniile şi să influenţeze schimbarea atitudinilor”.
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×