Centrul media

Citiţi mai jos ultimele noastre anunţuri și comunicate de presă.

Ultimele noutăți

Accesul copiilor cu dizabilităţi la educaţie în şcolile generale va spori în Republica Moldova în următorii cinci ani

21/10/2015
Douăzeci şi patru de raioane din ţară dispun de capacitatea necesară pentru a asigura implementarea practicilor de educaţie incluzivă şi a include copiii cu dizabilităţi în şcolile generale în următorii cinci ani. Datorită Proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale”, autorităţile publice locale au beneficiat de suport în elaborarea planurilor strategice raionale de dezvoltare a educaţiei incluzive, ceea ce va facilita utilizarea mai eficientă a resurselor existente pentru ca fiecare copil să se bucure de dreptul la educaţie.
 
Rezultatele obţinute în acest proiect au fost prezentate în cadrul unei mese rotunde, la 21 octombrie, cu participarea reprezentanţilor tuturor structurilor şi organizaţiilor implicate. La deschiderea evenimentului, Alex Kremer, director de ţară pentru Moldova al Băncii Mondiale, a menţionat: „Ştim din experiența altor ţări că, dacă copiilor cu nevoi speciale li se oferă oportunităţi de învăţare, la maturitate aceştia devin unii dintre cei mai competitivi pe piaţa muncii. Deşi infrastructura este foarte importantă pentru accesul în şcoală al copiilor cu dizabilităţi, factorul decisiv este totuşi angajamentul şi dedicaţia învăţătorilor şi a părinţilor de a lucra cu aceşti copii”.
 
Mircea Eşanu, director executiv al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova, şi Irina Malanciuc, director Lumos Moldova, au reafirmat importanţa asigurării dreptului fiecărui copil de a merge la şcoală, de a fi integrat în societate şi de a avea un viitor mai bun.
 
Proiectul, administrat de Banca Mondială şi gestionat de Fondul de Investiții Sociale din Moldova, a fost implementat de Lumos Moldova în mai multe etape. Iniţial, au fost analizate evoluţia şi experienţele în domeniul educaţiei incluzive la nivel naţional, pentru a identifica cele mai bune practici în domeniul incluziunii educaționale a copiilor cu dizabilități.
 
Ulterior, a fost realizat un proces complex de cartografiere a serviciilor educaţionale din 24 de raioane, în care au fost implicate autoritățile de la nivel raional, instituțiile de învățământ de toate nivelurile, primăriile și serviciile comunitare.
 
Prin aplicarea a șase chestionare conținând 570 de indicatori, au fost evaluate şi constatate necesităţile privind dezvoltarea educaţiei incluzive specifice fiecărui raion, pentru a obţine imaginea reală privind tipologia serviciilor, capacitatea instituțională, acoperirea geografică și măsura în care acestea răspund cerințelor tuturor copiilor.
 
Hărţile serviciilor educaţionale au servit drept bază pentru autorităţile publice locale în procesul de planificare strategică, pornind de la priorităţile axate pe educaţia incluzivă. Astfel, cu suportul Lumos Moldova, în 24 de raioane au fost elaborate planuri strategice de dezvoltare a educaţiei incluzive pentru anii 2015-2020.
 
Factorii de decizie de la nivel raional, responsabilii și specialiștii din educație, asistență/protecție socială, sănătate, finanțe, părinții copiilor cu dizabilități, precum și reprezentanții ONG-urilor locale au participat în procesul de planificare, fapt ce a asigurat corelarea planurilor cu necesităţile concrete din fiecare raion.
 
În cadrul proiectului, au mai fost estimate costurile pentru implementarea activităţilor incluse în planurile strategice raionale, dar şi recomandările privind pachetul minim de dotări pentru școlile incluzive cu referire la articole de mobilier, echipamente specifice, seturi de evaluare și asistență specializată a copiilor cu dizabilităţi.
 
Ca rezultat al instruirilor oferite pe parcursul implementării proiectului, circa 500 de conducători și specialiști din structurile și serviciile raionale și cele comunitare şi-au consolidat capacităţile de planificare privind dezvoltarea educaţiei incluzive, cele de implementare, evaluare şi monitorizare a activităţilor preconizate.
 
Impactul proiectului se va face resimţit la nivel raional, printr-o mai bună administrare a domeniului educaţiei incluzive conform priorităţilor, la nivel comunitar, prin extinderea bunelor practici de incluziune a copiilor cu dizabilităţi, precum şi la nivelul copilului şi familiei, prin asigurarea accesului la educaţie de calitate în şcoala generală.
 
Proiectul „Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale” este finanţat din grantul oferit Republicii Moldova de Guvernul Japoniei prin Fondul de Politici de Dezvoltare a Resurselor Umane (PHRD). Cele 24 de regiuni de implementare a proiectului sunt raioanele: Hânceşti, Cimişlia, Orhei, Râşcani, Edineţ, Căuşeni, Drochia, Străşeni, Teleneşti, Soroca, Ştefan Vodă, Ungheni, Nisporeni, Briceni, Călăraşi, Glodeni, Ocniţa, Criuleni, Donduşeni, Leova, Făleşti, Sângerei, Basarabeasca și UTAG.
 
Acest proiect cuprinde 2 componente: (1) Elaborarea planurilor strategice de dezvoltare a educației incluzive la nivel raional și (2) Dezvoltarea unor subproiecte-pilot demonstrative privind adaptarea școlilor generale la necesitățile copiilor cu dizabilități. Lumos Moldova a implementat prima componentă a proiectului în perioada august 2014 – august 2015.
 
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×