Centrul media

Citiţi mai jos ultimele noastre anunţuri și comunicate de presă.

Ultimele noutăți

Prima grădiniţă incluzivă din raionul Ialoveni

04/03/2016
Din primele zile ale vieţii, copilul este înconjurat de dragostea, protecţia şi grija părinţilor, ceea ce îi asigură un mediu favorabil pentru dezvoltare. Pe măsură ce copilul creşte, el începe să înveţe despre lumea din jur în baza jocului şi comunicării cu familia sa. Dar pentru o dezvoltare armonioasă, copilul are nevoie şi de interacţiune cu alţi copii de vârsta sa, la grădiniţă.
 
Accesul la educaţia timpurie este un drept al fiecărui copil, indiferent dacă are sau nu cerinţe educaţionale speciale. Este incorect să-i refuzăm unui copil cu dizabilităţi posibilitatea de a fi acceptat şi educat alături de semenii săi, deoarece astfel, de fapt, excludem orice şansă pentru dezvoltarea personalităţii copilului. Grădiniţa, ca şi orice altă instituţie de învăţământ, trebuie să creeze un mediu incluziv şi prietenos tuturor copiilor. Tendinţele şi abordările promovate la nivel internaţional prevăd aplicarea principiilor educaţiei incluzive şi la treapta preşcolară de învăţământ. Serviciile de educaţie incluzivă în grădiniţă reprezintă o noutate pentru Republica Moldova, la etapa actuală existând doar câteva exemple de instituţii preşcolare incluzive în ţară.
 
Grădiniţa nr. 5 „Licurici” din oraşul Ialoveni a dezvoltat servicii de educaţie incluzivă, cu suportul organizaţiei Lumos, devenind astfel prima grădiniţă din raionul Ialoveni care oferă condiţii ce răspund cerinţelor educaţionale speciale ale copiilor. La 26 februarie, Grădiniţa nr. 5 „Licurici”, în parteneriat cu Primăria oraşului Ialoveni şi Lumos, au organizat festivitatea de inaugurare a serviciilor de educație incluzivă. La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, autorităţilor publice locale, directori şi educatori din alte grădiniţe, părinţi, precum şi un expert din Marea Britanie, care au avut posibilitatea să afle despre modalităţile de asistenţă a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi să vadă progresele obţinute.
 
Din cei peste 500 de copii care frecventează grădiniţa, 26 de copii au diferite cerinţe speciale în educaţie şi îngrijire, inclusiv tulburări de limbaj și comunicare, tulburări emoționale și de comportament, dizabilități intelectuale sau fizice, deficienţe de auz. Pentru a oferi suportul necesar şi a asigura abordarea individualizată a fiecărui copil, în grădiniţă activează două cadre didactice de sprijin şi câte un logoped, psiholog şi kinetoterapeut. Aceşti specialişti colaborează cu educatorii şi părinţii pentru a ajuta copiii să se simtă bine, să se implice în activităţi de învăţare şi dezvoltare, să vorbească corect, să depăşească dificultăţile emoţionale sau de comportament, să-şi reabiliteze starea de sănătate. Grădiniţa a creat spaţii fiecărui specialist pentru lucrul individual cu copiii, a adaptat sala de sport, a procurat echipamente de reabilitare, tehnică de calcul, inventar logopedic, precum şi materiale didactice, jocuri dezvoltative, literatură de specialitate.
 
Prezenţi la eveniment, preşedintele raionului Ialoveni, Anatolie Dimitriu, şi primarul oraşului Ialoveni, Sergiu Armașu, au apreciat profesionalismul şi dedicaţia personalului din Grădiniţa nr. 5 „Licurici”, subliniind necesitatea de a dezvolta servicii de educaţie incluzivă şi în alte instituţii preşcolare din raion. Bunele practici şi experienţa acumulată de această grădiniţă vor servi drept model pentru promovarea valorilor incluziunii, dar şi vor încuraja extinderea şi aplicarea acestora de către personalul instituţiilor preşcolare.
 
Cel mai emoţionant moment al festivităţii de inaugurare a fost salutul pregătit de copii pentru oaspeţii veniţi în grădiniţa lor. Câteva grupuri de copii au recitat versuri şi au dansat, exprimând prietenia şi egalitatea care există între ei. Bucuria de a fi împreună se citea în ochii lor, iar aceasta e cel mai mare argument pentru a susţine învăţarea în medii comune, începând de la o vârstă fragedă. Părinţii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale au venit cu mesaje de mulţumire şi apreciere pentru deschiderea şi sprijinul pe care l-au găsit la Grădiniţa nr. 5 „Licurici”, pentru atitudinea binevoitoare şi responsabilă faţă de fiecare copil. Unele mămici au mărturisit că au avut anterior experienţa tristă de a fi nevoite să schimbe grădiniţa frecventată de copiii lor, întrucât au simţit mai puţină susţinere şi înţelegere decât şi-ar fi dorit pentru dezvoltarea copiilor. În această grădiniţă, însă, şi copiii, şi părinţii se bucură de un anturaj pozitiv, axat pe soluţii, şi nu pe dificultăţi.
 
Impresionat de cele văzute, Nicholas Crichton, membru al Consiliului de administraţie Lumos din Marea Britanie, expert în domeniul protecţiei copilului şi judecător specializat în dreptul familiei, a menţionat că, pentru orice ţară, copiii sunt cea mai valoroasă resursă. Educaţia, grija şi dragostea oferite în copilărie asigură dezvoltarea competenţelor, a caracterului copilului, care la maturitate va deveni un om încrezut în forţele proprii, capabil să contribuie la societate. Irina Malanciuc, director Lumos Moldova, a apreciat eforturile personalului şi părinţilor pentru a le oferi copiilor o atmosferă prietenoasă, de stimulare şi asistenţă individualizată, menţionând că Lumos va acorda suport şi autorităţilor publice locale din Floreşti pentru a crea şi dezvolta servicii de educaţie incluzivă în grădiniţă.
 
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×