Centrul media

Citiţi mai jos ultimele noastre anunţuri și comunicate de presă.

Ultimele noutăți

Incluziunea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale, susţinută printr-un program amplu de instruire a cadrelor didactice

Totaluri privind implementarea Componentei II a Proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 16/09/2016
Douăzeci de şcoli din 14 raioane dispun de capacitatea necesară pentru a asigura implementarea practicilor de educaţie incluzivă şi a oferi suport copiilor cu dizabilităţi incluşi în învăţământul general. Datorită Proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale”, peste 680 de specialişti – manageri şcolari, cadre didactice, cadre didactice de sprijin, şefi ai direcţiilor raionale de educaţie, specialişti ai serviciilor raionale de asistență psihopedagogică – au fost instruiţi cum să organizeze procesul educaţional incluziv şi ce tehnologii didactice să utilizeze pentru a asigura succesul fiecărui copil la şcoală.
 
La 15 septembrie, Ministerul Educaţiei, Biroul de ţară al Băncii Mondiale în Republica Moldova, Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM) şi Asociaţia Obştească „Lumos Foundation Moldova” au organizat conferinţa „Consolidarea capacităților resurselor umane în domeniul educației incluzive centrate pe copil: Rezultate și perspective”. În cadrul evenimentului au fost prezentate totalurile programului de formare continuă a cadrelor didactice, desfăşurat în raioanele: Cimişlia, Drochia, Glodeni, Hânceşti, Leova, Nisporeni, Orhei, Râşcani, Sângerei, Străşeni, Ştefan Vodă, Teleneşti, Ungheni, UTA Găgăuzia.
 
La inaugurarea conferinţei au participat reprezentanţi ai ministerelor implicate în promovarea incluziunii educaţionale şi sociale a copiilor cu dizabilităţi, proces care ia amploare în ţară. Valentin Crudu, șef al Direcției învățământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educației, a subliniat importanţa instruirii în domeniul educaţiei incluzive pentru capacitarea cadrelor didactice de a oferi suportul necesar copiilor cu dizabilităţi care deja învaţă sau vor studia în şcolile generale. Rodica Moraru-Chilimar, şefa Secţiei politici familiale și asistenţă socială pentru copii din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei, s-a referit la colaborarea dintre sectorul educaţional şi cel al protecţiei sociale ca factor ce asigură succesul şi durabilitatea educaţiei incluzive. 
 
Din partea partenerilor de dezvoltare au fost prezenţi Mircea Eşanu, director executiv FISM, Lucia Casap, ofițer operațiune în educație, Biroul de ţară al Băncii Mondiale în Republica Moldova, şi Irina Malanciuc, director Lumos Moldova, care au menţionat despre necesitatea de a disemina bunele practici şi experienţele acumulate în educaţia incluzivă, pentru a spori, din punct de vedere cantitativ, dar şi calitativ, rezultatele privind incluziunea copiilor cu dizabilităţi la nivel naţional.
 
Cei circa 200 de participanţi la conferinţă, inclusiv şefi ai direcţiilor raionale de educaţie şi specialişti ai serviciilor raionale de asistență psihopedagogică din 14 raioane, primari, manageri şcolari şi cadre didactice din 20 de localităţi, au abordat rezultatele componentei II a Proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale”. În procesul de implementare a acestui Proiect, Lumos Moldova a oferit servicii de consultanţă privind asistenţa tehnică în dezvoltarea modulelor de instruire în domeniul educației incluzive centrate pe copil şi formarea cadrelor didactice pentru a sprijini şi învăţa copiii cu dizabilităţi în şcoala generală, activităţi ce s-au desfăşurat în perioada noiembrie 2015 – iulie 2016.
 
Astfel, cadrele didactice şi-au consolidat competenţele profesionale, participând la seminare de instruire organizate în fiecare din cele 20 de şcoli, la vizite de studiu desfăşurate în 5 instituții de învățământ general cu practici incluzive din raioanele Floreşti şi Ialoveni, precum şi la activităţi de mentorat, ateliere de evaluare şi planificare strategică.
 
În cadrul programului de instruire, pedagogii au beneficiat de suportul de curs „Educaţia incluzivă”, elaborat de către experţii din domeniu, aprobat de către Ministerul Educaţiei şi aplicat pe parcursul seminarelor de instruire. Conţinutul acestui suport de curs cuprinde repere teoretico-practice și metodologice privind managementul și dezvoltarea educației incluzive, conștientizarea și acceptarea dizabilităților, evaluarea dezvoltării copilului, abordarea individualizată a elevului, adaptările curriculare şi evaluarea progresului de învățare al elevului. Suportul de curs „Educaţia incluzivă” a constituit un material valoros, ce a permis actualizarea şi aprofundarea cunoştinţelor privind incluziunea copiilor cu dizabilităţi.
 
Specialiştii instruiţi în cadrul Proiectului au apreciat înalt calitatea tuturor activităţilor desfăşurate, care au contribuit la o mai bună înţelegere a rolurilor în procesul dezvoltării şi promovării educaţiei incluzive, ceea ce asigură rezultate şcolare mai bune pentru toţi copiii. În opinia managerilor şcolari şi a cadrelor didactice, avantajele educaţiei incluzive se răsfrâng asupra tuturor – copiii, indiferent dacă au sau nu dizabilităţi, învaţă nu doar materiile care se predau la ore, dar şi să comunice, să se înţeleagă şi să se sprijine reciproc, cadrele didactice îşi dezvoltă abilităţile de a răspunde necesităţilor individuale ale elevilor, în timp ce părinţii au certitudinea că şcoala oferă o atmosferă stimulativă pentru fiecare copil.
 
****
 
Proiectul „Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale” este finanţat din grantul oferit Republicii Moldova de Guvernul Japoniei prin Fondul de Politici de Dezvoltare a Resurselor Umane (PHRD), administrat de Banca Mondială, Ministerul Educaţiei şi gestionat de FISM. Scopul Proiectului este de a demonstra, prin activități de pilotare, că autoritățile publice locale pot implementa cu succes politicile naționale, care promovează incluziunea copiilor cu dizabilități în școlile generale.
 
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×