Centrul media

Citiţi mai jos ultimele noastre anunţuri și comunicate de presă.

Ultimele noutăți

Asistenţă autorităţilor din UTA Găgăuzia în domeniul protecţiei drepturilor copilului

Consolidarea sistemului de protecţie a copilului şi familiei din UTA Găgăuzia, cu suportul Lumos Moldova 16/11/2016
Reprezentanţii Lumos Moldova au avut o şedinţă comună de lucru cu Olesea Tanasoglo, vicepreşedinte al Comitetului Executiv din UTA Găgăuzia, cu șefii direcțiilor educație, asistență socială și sănătate, alţi funcţionari, ca urmare a întrevederii din luna octombrie anul curent.
 
În cadrul şedinţei, desfăşurate la 15 noiembrie 2016 în oraşul Comrat, s-a discutat despre oportunităţile de colaborare şi suportul pe care-l va oferi Lumos Moldova autorităţilor din Găgăuzia pentru a dezvolta și consolida sistemul de protecţie a copilului şi familiei. Principalele domenii de colaborare se referă la dezinstituţionalizare, educaţie inluzivă, intervenție timpurie în dezvoltarea copilului, protecţie şi promovare a drepturilor copilului.
 
Echipa Lumos Moldova va acorda asistenţă, consultanţă şi suport metodologic în evaluarea necesităților copiilor în UTAG și elaborarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2021 al UTA Găgăuzia privind implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020. Documentul va trasa principalele direcţii de activitate în domeniul social, al educaţiei şi cel al sănătăţii, având drept scop asigurarea unui mediu sigur, stimulativ pentru fiecare copil.
 
Totodată, vor fi facilitate şi realizate instruiri, vizite de studiu şi schimb de experienţă cu autorităţile publice locale din raioanele-pilot Floreşti, Ialoveni, Orhei şi municipiul Chişinău, în care au fost create şi dezvoltate servicii sociale şi educaţionale noi, cu suportul Lumos. Se va pune accent pe colaborarea intersectorială ca factor decisiv în diminuarea riscurilor la care pot fi supuşi copiii şi familiile acestora.
 
Atât directorul Lumos Moldova, cât şi vicepreşedintele Comitetului Executiv al Găgăuziei au subliniat importanţa colaborării dintre societatea civilă şi autorităţile locale pentru a spori accesul copiilor aflaţi în situaţie de risc la servicii de calitate şi a le oferi acestora toate condiţiile necesare pentru a-şi dezvolta potenţialul la maxim.
 
Participanţii la şedinţa de lucru şi-au exprimat convingerea că activităţile ce urmează a fi implementate în Găgăuzia vor aduce beneficii copiilor şi familiilor nu doar pe termen scurt, ci şi pe termen lung, având impact la nivel de abordări, atitudini şi responsabilităţi faţă de situaţia copiilor mai mici de cinci ani, celor rămaşi fără îngrijirea părintească şi celor cu dizabilităţi. Principiile care stau la baza colaborării dintre Lumos Moldova şi UTA Găgăuzia sunt interesul superior al copilului, nondiscriminarea, transparenţa şi diseminarea bunelor practici în domeniul protecţiei copilului.
 
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×