Centrul media

Citiţi mai jos ultimele noastre anunţuri și comunicate de presă.

Ultimele noutăți

Specialişti din Ucraina, aflaţi într-o vizită de documentare în Republica Moldova

27/02/2017
Experienţa raionului Ialoveni în dezvoltarea serviciilor sociale adresate copiilor în situaţie de risc şi serviciilor de educaţie incluzivă a fost împărtăşită cu o delegaţie din Ucraina. În perioada 22-24 februarie, echipa Lumos Moldova şi reprezentanţii autorităţilor publice locale au organizat o vizită de documentare pentru doi specialişti din cadrul oficiului Ombudsmanului pentru drepturile copilului din ţara vecină.
 
Sniezhanna Derzhanovska, manager al Unităţii privind dezinstituţionalizarea copiilor, şi Marianna Gonchar, expert în transformarea instituţiilor rezidenţiale, au vizitat Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc din oraşul Ialoveni. Acest serviciu social, creat cu suportul Lumos în anul 2013, le oferă copiilor, separați temporar sau permanent de mediul familial, posibilitatea de a fi îngrijiţi şi educaţi în condiţii cât mai apropiate de cele dintr-o familie obişnuită.
 
Specialiştii de la Kiev au luat cunoştinţă cu modul de organizare a Casei comunitare şi au discutat cu pedagogii sociali şi copiii din plasament despre sprijinul oferit pentru formarea deprinderilor de viață, dezvoltarea abilităţilor de gestionare a banilor de buzunar, precum şi despre orientarea profesională. Ei s-au convins de avantajele îngrijirii copiilor în servicii bazate pe comunitate, comparativ cu îngrijirea din instituţiile rezidenţiale, care nu poate răspunde necesităţilor individuale ale copiilor.
 
Delegaţia s-a arătat interesată şi de serviciile de educaţie incluzivă, create cu suportul Lumos. Oaspeţii au vizitat Liceul Teoretic „Petre Ştefănucă” şi Unitatea de Educaţie Incluzivă din cadrul acestuia, pentru a vedea cum funcţionează primul serviciu de suport educaţional adresat copiilor cu dizabilităţi severe din Republica Moldova. Ei s-au documentat cu referire la tipurile de asistenţă şi terapii oferite copiilor, echipamentele din sala polivalentă, camera senzorială şi sala de hidroterapie. A fost explicat rolul colaborării dintre personalul Unităţii, cadrele didactice din liceu şi părinţi pentru a încuraja şi susţine progresele copiilor, şi au fost împărtăşite bunele practici de implicare a voluntarilor în activităţile organizate cu şi pentru colegii lor cu dizabilităţi.
 
La Grădiniţa nr. 5 „Licurici”, oaspeţii au avut posibilitatea să cunoască mai multe detalii despre specificul incluziunii copiilor cu CES la nivelul învăţământului preșcolar. Directorul grădiniţei le-a prezentat spectrul de servicii oferite copiilor de către educatori, cadre didactice de sprijin, logoped, psiholog şi kinetoterapeut, conform programului individual de asistenţă, subliniind cât de important este suportul calificat, acordat de timpuriu, pentru dezvoltarea copiilor.
 
Delegaţia din Ucraina a avut, totodată, întrevederi cu oficiali din cadrul Consiliului Raional Ialoveni, Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Finanţelor. În cadrul discuţiilor au fost abordate principalele rezultate şi provocări în procesul de reformare a sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului, de creare şi promovare a noilor servicii sociale şi educaţionale, de asigurare a durabilităţii serviciilor. 
 
La finalul vizitei de documentare, specialiştii din cadrul oficiului Ombudsmanului au apreciat experienţa valoroasă a raionului Ialoveni şi a organizaţiei Lumos în asigurarea drepturilor copilului la educaţie şi protecţie, exprimându-şi convingerea că practicile de succes din Republica Moldova vor fi preluate pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii copiilor din Ucraina.
 
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×