Despre noi

Echipa noastră

Manager de proiect

Galina Bulat

Manager de proiect

Succesul unui copil, ca și al societății în general, pornește de la educație – o educație de calitate, progresistă, accesibilă pentru toți. Prin educație generațiile câștigă nu doar cunoștințe sau abilități, dar și un set de valori axate pe drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Aceste valori, odată conștientizate, ajută la o mai bună înțelegere a modului în care este construită lumea. Tocmai de aceea educația trebuie să fie accesibilă tuturor copiilor, indiferent de circumstanțe.

Având această viziune, m-am alăturat echipei Lumos Moldova în anul 2010. Activez în calitate de manager al proiectului „Dezvoltarea și promovarea educației incluzive”. Obiectivul major al acestui proiect este de a asigura dreptul fiecărui copil la educaţie, prin promovarea practicilor incluzive în şcoala generală. Împreună cu echipa de proiect, lucrăm pentru a dezvolta cadrul normativ în domeniul educaţiei incluzive şi a oferi asistenţă autorităţilor publice locale în crearea şi gestionarea noilor servicii de suport educaţional. Organizăm diferite instruiri pentru specialiștii implicați în procesul educaţional incluziv şi sprijinim copiii cu cerinţe educaţionale speciale să înveţe alături de semenii lor. Promovăm istoriile de succes şi contribuim la schimbarea mentalităţii părinților, cadrelor didactice, oamenilor din comunitate.

Experienţa acumulată pe parcursul anilor, atât în perioada cât am activat în şcoală, cât şi la Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, mi-a reconfirmat convingerea că şcoala este pentru copii, şi nu invers. Şcoala este mediul unde copiii descoperă lumea şi îşi dezvoltă potenţialul, unde ei învaţă să comunice, să viseze şi să creeze împreună lucruri interesante. Cred că este foarte important să le oferim tuturor copiilor şansa de a se bucura de o şcoală deschisă şi prietenoasă.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×